Bautahaugen

Litt om Hedalen Kulturfestival

Hedalen Kulturfestival blir arrangert av foreningen Hedalen Kulturforum.

Foreningens formål er å fremme kulturlivet i Hedalen, i form av å presentere sang, musikk, teater, dans, drama, og/eller annen kultur, herunder tradisjonskultur og bygdekultur i videste forstand.